Medlemskap

SSM är öppen för alla länder där tysk schäferhund är officiellt registrerad.

Ägare boende i Sverige ska ha medlemskap i Svenska Schäferhundklubben. Övriga ägare ska vara medlem i Svensk Schäferhundklubb eller annan WUSV-ansluten schäferklubb.

Samtliga deltagande hundar skall vara registrerade i respektive hemland.

Domare

De vuxna klasserna döms av tyska SV-domare och valpklasserna av svenska domare godkända av Svenska Schäferhundklubben.

Uttagen SSM-domare får ej döma utställning i Sverige under perioden 1 jan. – fram till aktuellt SSM- datum.

Klassindelning valpar

4-6 månader 6-9 månader 9 -12 månader

Klassindelning vuxna

Ungdomsklass 12-18 mån.     Unghundsklass 18-24 mån.    Övergångsklass 24-36 mån.(Högsta betyg = Sg) Brukshundklass 24- mån.

Krav avs. höftleder och armbågar

Ungdomsklass    12-18 mån: HD: Inga krav. ED: Inga krav.
Unghundsklass 18-24 mån: HD: Grad A, B, C ED: Inga krav.
Övergångsklass 24-36 mån: HD: Grad A, B, C ED: Känd status.
Brukshundklass 24- mån: HD: Grad A, B, C ED: Känd status.
För placering i Auslese: HD: Grad A el. B ED: UA
Fotnot: HD: A, B, C = Normal, fast normal, noch zugelassen.

Krav avs. arbetsmeriter

Ungdomsklass 12-18 mån: Inga krav.
Unghundsklass 18-24 mån: Inga krav.
Övergångsklass 24-36 mån: Svensk registrerande hundar ska ha genomfört
MH med kryss i samtliga rutor inklusive skottprov.
Brukshundklass 24- mån: Hunden skall ha uppnått minst IPO1, SchH1 eller BSL2, alternativt draghund kl.2, SBKs tj.cert eller godkänd Lkl på SBKs bruksprov.
Svensk registrerande hundar ska ha genomfört
MH med kryss i samtliga rutor inklusive skottprov.
För placering i Auslese: Genomfört modprov med betyg ”utpräglat, släpper”.

Omdömen

I de yngsta klasserna delas följande omdömen ut: SG = Sehr gut (Mycket bra), = Gut (Bra=), = Ausreichend (Tillräcklig) och = Ungenügend (Otillräcklig). I brukshundsklass utdelas även omdömena = Vorzüglich (Utmärkt) och VA= Vorzüglich Auslese (Elitklass). 

V-Auslese:

För placering i Auslese: genomfört modprov med betyg ”utpräglat släpper”. HD UA och ED UA.

Avelsgrupp

Avelshane: Minst 4 individer ur 2 kombinationer. Avelstik: Minst 4 individer ur 1 kombination.

Valpar: Önskvärt att alla deltagande valpar ingår i gruppen men inget krav.

Vuxna: Önskvärt att alla deltagande hundar ingår i gruppen, högst två får saknas.

Uppfödargrupp (samma regler för valpar- och vuxna) 4 individer (varken mer eller mindre) ur minst 2 kombinationer. Högst två grupper får delta från en och samma uppfödare. Uppfödargrupperna delas upp i normalhår respektive långhår.

OBSERVERA! Båda hårlagsvarianterna får ingå i samma avelsklass

Övrigt

  • Hundens uppnådda ålder den aktuella utställningsdagen, avgör i vilken klass den skall anmälas. För valparna är det alltså fredagens datum som gäller och för de vuxna lördagens datum.
  • Skottprov genomförs i samtliga vuxenklasser.
  • Hundägare som hämtat ut sin nummerlapp får ej avbryta utställningen utan domarens tillåtelse.

Allmänt/SSM

Skriftlig domarberättelse upprättas vid den enskilda bedömningen, som äger rum första dagen.

Konkurrensbedömning sker andra dagen. Avelsklasser bedöms första dagen och uppfödargrupper andra dagen.

Skottprov med 6 mm vapen från minst 30 m avstånd utföres i samtliga klasser. På tävlingsdagen skall registreringsbevis, medlemskort och tävlingsbok eller klubbens resultathäfte medföras, liksom veterinärintyg angående vaccination och i förekommande fall intyg om skada som hindrar deltagande.

Hundägare som vill åberopa annan utbildning på sin hund än ovan angivits för deltagande i Brukshundklass, och som anser att denna utbildning är minst likvärdig, skall innan anmälningstidens utgång inkomma med skrivelse därom till klubbens centrala brukskommitté som behandlar ärendet och överlämnar det, tillsammans med en rekommendation, till centralstyrelsen för beslut.

Prisutdelning sker som regel efter det att varje klass är konkurrensplacerad.

De 10 först placerade i samtliga klasser inklusive valpklasserna och uppfödarklasserna erhåller pokaler.

I avelsklasserna, valp och vuxna, erhåller samtliga deltagande avelshundar pokal.

OBS Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet!