MODPROVSINFORMATION SSM 2022

Lördagens mod- och kampdriftsprov kommer som brukligt att dömas av våra tyska gästdomare. Hundarna framförs i katalognummerordning med hanarna först och därefter tikarna. Ansvarig funktionär för modprovet kommer att ha en genomgång med figuranterna för att samordna och likrikta deras arbete så långt som det är möjligt. Provet kommer att utföras enligt avelskorningens anvisningar, dock tjänstgör två figuranter för varje hund.

Dessutom tillämpas IGP-regeln att ingen fysisk korrigering av hunden får förekomma under provet. Om föraren ignorerar denna regel blir ekipaget diskvalificerat.  Eventuell uppvärmning på egen figurant måste ske på behörigt avstånd från modprovsplanen för att inte störa andra ekipage eller åskådare.  

Glöm inte att ta med hundens id-handlingarsamtliga hundar id-kontrolleras i samband med modprovet.

BETYGSÄTTNING AV MODPROVET

För godkänt betyg krävs omdömet ”Utpräglad, släpper”.  Hund som ej uppnår godkänt betyg äger rätt att fullfölja utställningen men kan dock inte erhålla titeln Vorzüglich Auslese (V-A). Liksom tidigare år kommer domarna att välja ut den hanhund respektive tik som utfört det bästa modprovet och prispokalerna för dessa utmärkelser delas ut under söndagen.

ÅRETS FIGURANTER:
Tikar: Philip Hansson tjänstgör vid överfallet och Martin Söderlund vid frontalangreppet.
Hanar: Philip Hansson tjänstgör vid överfallet och Martin Söderlund vid frontalangreppet.

Reserv: Johan Nilsson

AVVÄRJANDE VID ÖVERFALL

Framföringssträckan kommer att vara markerad med en linje som ligger till vänster om skärmen. Vid linjens början kopplas hunden loss. Under fria följet mot skärmen får halskedjan inte vidröras, men extra fotkommandon är tillåtna. Hunden får inte lämna föraren förrän figuranten påbörjat sitt angrepp. Om hunden tjuvstartar 3 ggr utdelas betyget ”ej godkänd pga olydnad”.

När hund och förare nått linjens slut ger domaren tecken till figuranten att komma ut från skärmen. Vid överfallet rör sig figuranten snett ut till vänster från skärmen med softstocken i hotfullt läge strax ovanför sitt huvud och med skyddsärmen i korrekt position. Om hunden inte biter fast i skyddsärmen vid första angreppet, gör figuranten ett förnyat angrepp under rörelse. 

I trängningsmomentet befinner sig hunden på figurantens högra sida i löpriktningen samtidigt som två stockslag utdelas. Trängning med hunden rakt framför figuranten kommer i möjligaste mån att undvikas.

Kommando för släppande får ges på eget initiativ så snart figuranten stannat. Om hunden inte släpper vid första kommandot skall föraren invänta domarens anvisningar för ytterligare losskommandon. Om hunden vägrar att släppa skydsärmen blir betyget ”ej godkänd, släpper ej”.

I bevakningsfasen skall hunden ha en intensiv uppmärksamhet på figuranten. Hund som biter i figurantens skyddskläder blir underkänd. Detsamma gäller hund som lämnar figuranten innan föraren har hunnit ansluta.

AVVÄRJANDE VID FRONTALANGEPP

Hunden får hållas i halskedjan och även uppmuntras. Anrop till figuranten att stanna är valfritt. Figurantens hotfulla rop och kroppsrörelser sker vid två tillfällen. Första gången strax efter att figuranten vänt upp i riktning mot hund och förare, (domaren ger tecken när hunden skall släppas) och andra gången när hunden är på cirka tjugo meters avstånd från figuranten. På detta avstånd har figuranten också placerat skyddsärmen i rätt läge för hundens angrepp.

I övrigt samma figurantbeteende som vid överfallet, dock inga stockslag som träffar hunden i detta moment. Kraven på släppande och bevakning är också desamma som vid överfallet. Varje hund som underkänns har rätt till ett positivt ”vinstbett” som avslutning , om föraren så önskar.

MÖJLIGHETER TILL TRÄNING (OBS! Ingen modprovsträning fredag)

Modprovsträningen startar torsdag eftermiddag från kl. 14:30

Målsättningen är som tidigare att hanhundarna tränar först men beroende på anmälningslistan kan det också bli blandad träning mellan hanar och tikar. Alla löptikar tränas givetvis sist. Deltagarna kan välja träningsupplägg efter eget önskemål, maxtid 6 minuter per ekipage. Endast ett träningspass per hund. Hundförarna skall bära nummerlapp även vid träningen.

I år kan ni förboka tid till modprovsträning: 6 min

Ni kan önska tid i olika perioder och kommer få närmsta lediga tid,Här gäller först till kvarn

Modprovsträningen pågår endast mellan 14,30-Ca 20,00 

Period 1 14:30-15,30

Period 2 15,30-16,30

Period 3 16,30-17.30

Period 4 17.30-18.30

Period 5 18,30-19.30

Period 6 19,30-20,00

Viss förskjutning kan förekomma och tiderna är preliminära 

Anmälaninfo@strandbergnilsen.se

Avhämtning av nummerlapp görs på sekretariatet mellan klockan 12.00-18.00.

Det är viktigt att turordningen respekteras! Överskådlig anslagstavla med fastställd ordningsföljd kommer att finnas i anslutning till modprovsplanen.

Alla deltagare önskas lycka till!

Modprovsansvarig Daniel Strandberg/Patrik Blomqvist