Här är domarna som ska döma vid SSM 2022

En utförligare presentation av domarna kommer.
Vid högt deltagare antal av långhårs valpar kan en extra domare sättas in.

Valp Tikar: Lars Nielsen

Valp Hanar: Patrik Blomqvist

Vuxen Tikar: Erich Bösl

Vuxen Hanar: Torsten Kopp