Domare SSM 2022

Här kommer domarna som ska döma vid SSM 2022 en utförligare presentation av domarna kommer.

Vid högt deltagare antal av långhårs valpar kan en extra domare sättas in.

Valp Tikar: Lars Nielsen

Valp Hanar: Patrik Blomqvist

Vuxen Tikar: Erich Bösl

Vuxen Hanar: Uwe Sprenger