Under 2022 kommer vi inte ha någon organiserad kamratfest utan det kommer att finnas enklare förtäring med musik och fullständiga rättigheter som är öppet för alla.