Utställningen är på Tånga Heds Camping.

Parkeringsplatser kommer finnas både inne på området och utanför.