GDPR/ Vi fotograferar under hela Nordiska Segrarutställningen

OBS!! Vid deltagande i våra arrangemang fotograferar vi för att publicera på vår hemsida och i sociala media och även i andra media.
VI publicerar deltagarlistor och tävlingsresultat offentligt.
Genom att du lämnar dina personuppgifter i samband med aktivitet hos oss godkänner du att Svenska Schäferhundklubben behandlar dessa.
Lagringstiden varierar, personuppgiften sparas under olika tid beroende på uppgiften. Vissa poster raderas aldrig, ex. personuppgifter i protokoll och resultat sparas för alltid av historiska skäl. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år i enlighet med Skatteverkets regler.
Svenska Schäferhundklubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Du har rätt att kontakta oss för att begära rättelse eller begära begränsning av behandlingen