Tidsschema SSM 2022

Torsdag 28 juli

12.00-20.00 Vaccinationskontroll valpar och vuxna samt anmälan till modprovsträning (sekretariatet)  

15.30-20.00 Modprovsträning, nr-lapp SKA bäras!                    

ANMÄLAN TILL MODPROVSTRÄNING

Anmälan till modprovsträningen och avhämtning av nummerlapp görs på sekretariatet mellan klockan 12.00-18.00. 

Vid anmälan ges också besked om hundens plats i turordningen. Det är viktigt att turordningen respekteras! Överskådlig anslagstavla med fastställd ordningsföljd kommer att finnas i anslutning till modprovsplanen.

Ca 20.00 Underhållning i matsalen på campingen, Tånga Hed. Servering finns hela kvällen! 

Fredag 29 juli

07.00-08.00   Vaccinationskontroll valpar (sekretariatet)

08.00 Start valputställning med enskild bedömning av samtliga hårlag 4-6 mån och därefter 6-9 mån och 9-12 mån, Id-kontroll av samtliga valpar!

13.00 Invigning av SSM 2019

13.30 Konkurrensbedömning startar för samtliga hårlag valp 4-6 mån, 6-9 mån & 9-12 mån enligt katalogen.

-18.30  Vaccinationskontroll vuxna hundar i sekretariatet

16.00-18.00 Uppfödargrupper Valpar. OBS! Anmälan senast kl 15.00

Ca 20.00  Underhållning i matsalen på campingen, Tånga Hed. Servering finns hela kvällen! 

Lördag 30 juli

07.00-10.00  Vaccinationskontroll (sekretariatet)

08.00 Modprov hanar – Obs, Id-kontroll av samtliga hundar!

09.00 Modprov tikar – Obs, Id-kontroll av samtliga hundar!

10.00 Enskild bedömning tikar och hanar 12-18 månader. 
Båda hårlagsvarianter sker samtidigt! Id-kontroll av samtliga hundar! 

11.30 Utfärdande av tandkort info tältet (Mats Höglund)
Barn med hund. Anmälan i info tältet senast KL. 11.00

Lunch (meddelas i högtalaren)

13.00-15.00 Veterinär Elisabeth Sander finns i Infotältet för behjälplig avmaskning
Bedömningen fortsätter i följande ordning:
18-24 månader 
Övergångsklass
Avelsklasser (vuxna & valpar ingår i samma klasser) Anmälan senast kl 13.00

15.30-16.30  24 månader

19.30  Kamratfest i Tångahallen (Se separat annons)

Prisutdelningar för SSV och SSVV, bästa modprovshund, Delas ut på Kamratfesten!!!!

Söndag 31 juli

08.00- Konkurrensbedömning i följande ordning, långhår bedöms före normalpälsade i resp klass 12-18 månader tikar,12-18 månader hanar

18-24 månader tikar,18-24 månader hanar
Övergångsklass tikar, Övergångsklass Hanar 

Lunch

Uppfödargrupper vuxna  OBS! Anmälan senast kl 12.00 
Fortsatt bedömning 24 månader- tikar, 24 månader- hanar

Prisutdelning sker efter varje klass

Vaccinationskontroll valpar och vuxna

Gemensam enskild bedömning för båda hårlagsvarianterna – gäller både valpar och vuxna.

OBS! Båda hårlagsvarianterna äger rätt att delta i samma avelsgrupp

Uppfödargrupper bedöms hårlagvarianterna var för sig!

Avbrott för lunch och annat meddelas i högtalaren samtliga dagar.

OBS! Tiderna ovan är cirkatider!