Domare

DOMARÄNDRING !!!!!!

På grund av för få anmälda långhårs valpar så blir det en domarändring.


Leif Einarsson dömer Alla tikvalpar
Åke Imland dömer Alla hanvalpar