DOMARÄNDRING !!!!!!

På grund av för få anmälda långhårs valpar så blir det en domarändring. Leif Einarsson dömer Alla tikvalparÅke Imland dömer Alla hanvalpar Här kommer vi presentera resultaten löpande under SSM.